Инверторы МАП Энергия (Россия)

Инвертор 12 в 1,3 кВт МАП

Инвертор 12 в 1,3 кВт МАП

22 700 руб
 

Инвертор 12 в 2 кВт МАП

Инвертор 12 в 2 кВт МАП

30 950 руб
 

Инвертор 12 в 3 кВт МАП

Инвертор 12 в 3 кВт МАП

44 800 руб
 

Инвертор 24 в 2 кВт МАП

Инвертор 24 в 2 кВт МАП

30 950 руб
 

Инвертор 24 в 3 кВт МАП

Инвертор 24 в 3 кВт МАП

44 800 руб
 

Инвертор 24 в 4.5 кВт МАП

Инвертор 24 в 4.5 кВт МАП

58 400 руб
 

Инвертор 24 в 6 кВт МАП

Инвертор 24 в 6 кВт МАП

68 500 руб
 

Инвертор 48 в 3 кВт МАП

Инвертор 48 в 3 кВт МАП

44 800 руб
 

Инвертор 48 в 6 кВт МАП

Инвертор 48 в 6 кВт МАП

68 500 руб